woman-child-hands-holding-red-heart-with

(Arbete utvecklat som pilot-koncept)

Blodcentralen är mån om att via marknadsföring nå ut till gamla såväl som nya blodgivare i Stockholm för att öka på flödet till blodlagren.  Det finns inga alternativ till blodgivarens insats eftersom blod inte kan tillverkas på konstgjord väg. Uppdraget gick ut på att via direktreklam nå ut med en idé som kan attrahera Stockholmare att lämna blod.

#annons #koncept #direktreklam

Lösningen gick ut på att synliggöra mottagaren av blodet. Detta för att personifiera det som annars är anonymt och på så sätt minska avståndet mellan ”givare” och “tagare”. Sms:et från blodcentralen är redan relativt känt bland blodgivare, här spelar vi på igenkänning och till känslan om hur det skulle vara att donera/ hjälpa en annan människa. 

IDÉ

RESULTAT

Som format var det viktigt att nå ut till flera målgrupper, både kvinnor och män och mellan 18-60 år. På så sätt använde vi oss av tre olika kanaler med samma centrala kampanj "fler hjältar behövs", där vi spelar på något som alla flesta har - vänner och familj. 

Annonsering Instagram (story) 

Målgrupp för kanalen riktas åt kvinnor och män 18-35 år i Stockholm. 

Annonsering i tunnelbanan i Stockholm

Målgrupp för kanalen riktas primärt åt kvinnor och män 18-50 år i Stockholm.

Helsida DN

Målgrupp för kanalen riktas primärt åt kvinnor och män 30-60 år i Stockholm.

old-gray-cement-wall-background.jpg

Är du intresserad av att jobba med oss?

VÅRA ANDRA PROJEKT

KONTAKT

(+46) 76-599 21 89

hej@tabularasa.nu

ADRESS

Utåkersgatan 8a, 
416 51, Göteborg

SOCIALT

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram